Avalda arvamust 21.sajandi õppija väljakutsed?

HITSA kevadkonverents 2015 'NUTT' tuleb peale

Mis on E-portfoolio, õpikogukonnad, vikiülikool? (Laanpere, Pata, Põldoja) Tarbija24 (10.03.09).

IKT sügiskonverents, 22.10.2014

„Kooli uus õppetava – tehnoloogia ja õpetamine“

 Tutvu esmalt Õpetajate haridustehnoloogiliste pädevustega(.pdf), Uus õpetajate HT pädevused(2010) M.Laanpere ja DigiMina (õpetajate pädevusmudel)

 

Väga toreda lingikogu on koostanud e-õppematerjalide koostamiseks Tiia Salm

Õpilaod:

Globaalne õppematerjalide otsingumootor GLOBE

UUS! Tasuta e-kursused üle maailma.Õpi palju jaksad!

edX (MIT, Harvard, Berkley, Georgtown University jt) USA

Coursera 62 ülikooli ja 338

 


 

21.saj. õppematerjalid

Euroopa Liidu teemalside materjalid (Koolielu metoodiliste materjalide võistluse võitjad, huvitavamad Euroopa Liidu energeetika-mõistekaarti Mindomo kasutamisest koos esitluste, tekstide ja video integratsioonist) kuldvillak jt.

Nutitahvlid ja metoodika, õuesõpe jm (B.Lorenz blogi)

Riigigümnaasiumid


 

Õpidisain (ÕO - L.Pilt) ptk1, ptk2 (suhtlus ja rühmatöö), ptk3 (õppekeskkonnad)

Andmebaasid:

Online Edication Database http://oedb.org/online-schools/ (valik õpitaseme, kategooria ja aine järgi)

Pidevalt täienevad õpiobjektide laod: Lemill; Koolielu, e-õppe repositoorium, TÜ DSpace, ...

Sites for Teachers ( hinnatumad veebilehed õppematerjalide iseloomu järgi)

Elektrooniline raamatute otsimine ESTER, URRAM, ...

Loo ise õppemänge: puzzlelooja (BrainsBreaker)

Vasakmenüüs leiate sobiva õppeaine. )

Microsofti haridustarkava tutvustav portaal Education Labs, Õppematerjalide loomiseks (pilt+tekst)http://flashcards.educationlabs.com/#/Home

E-raamat või e-ajakiri

EoD võrgustik: 

Õpilastel koos õpetajaga on võimalik luua ka oma e-ajakiri. Loe lähemalt Magazine Factory

Eksamikeskuse (REKK) e-Kalender, ülevaade toimuvatest sündmustest.

ÕPETAJAD, kellest võiks eeskuju võtta

Ameerika õpetaja Kathy Schrock's teejuht õpetajatele (ingl.k)

Iirimaa õpetaja Paul Leacy (e-portfoolio,koostöös õppimine, 2011)

--------------------------------------------------------------------------

Alati vajaminevad teisendused:pindalad, temperatuurid jm Unit Converter http://www.unitarium.com

--------------------------------------------------------------------------

Õppemeetodid

Rühmatöö meetodid (ÕO, A.Baltin)

Head uurimist!