Õppemängud:

IXL (1-12.kl.) nii peast kui kirjalikult arvutamiseks

Valik matem.mänge, Nt. matem.rünnak (peastarvutamine)

Mängud matemaatikas , interaktiivsed mängud Sheppard Software, loogikamäng Towers of Hanoi

Testi end siin (soome k.) Vali matemaatilisi mänge Alpusmath.com lehelt,

matem. saksa keeles (avaleht): astmed,

-----------------------------------------------------------------------------------------

Viimase aja parim leid: web 2.0 scientific calculator ja e-sõnastik põhikoolist gümnaasiumini (ingl.k.)

Mis on Bitesize, kas kool kodus?

http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/maths/number.shtml

Ettevalmistuskursused TTÜ-s riigieksamiks e-vormis

Pöördkehad (õpiobjekt TTK)

Uus matem.õhtuõpik (veebis, tutvustus) või õpi ise matemaatik.ee

    Graafikud, Joonised            Valemid     Videod
WebGL 3d graafikud  

  Kae Kool

 


 

 

----------------------------------------------------------------------------

Matemaatika gümn. valdkonnaraamat (Portaal õppekavad)

Wolfram'i matemaatikamaailm (UK), MATTI Math

Palju häid ja huvitavaid viiteid ning nõuandeid Eesti matem.õpetajatelt:

Matemaatikaõpetajate kogukonna leht, ajaveeb, Ingl.k. Matti Math

MMM projekti portaal http://zope.eenet.ee/mmmprojekt ja wikileht 1-12.kl. (palju häid materjale ja ka puutetahvlile)

Koolielu videokogu Matemaatika on mõnus

Finantsoperatsioonid: Hoiuste kalkulaator, mängud "rahaga", õpilaste rahaveeb

Hulktahukad ja pöördkehad (12.kl.) Enesetestid -autor Janika Kaljula

8.kl. Geomeetria, leia tundmatud nurgad ( baasteadmised 6.kl.-st) Teoreemid ja nende tõestamine.

 

5.-6. kl põhivara (nn digiõpik) http://matemaatika.edu.ee/

Lasteaiast -8.kl.-ni AAA Math (ingl.k.) Töölehed 3.-6. kl-ni

Paberkandjal A.Veelmaa Matemaatika tööraamat (Maurus, 2014)

Matemaatika + Google Maps 1.-5.kl. (ingl.k.)

 

MS Office kontoripakett matemaatikaõpetaja teenistuses:

Tartu Ülikoolis kursusel "Arvutid koolimatemaatikas" valminud tööd, mida juhendas Riina Reinumägi MS Excel 97 (avanevad kõik uuemates Exceli versioonides)

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Protsendid- teema, mis alati tekitab õppijates peavalu:) Aga siin on eXe sisupaketiga tehtud õppematerjal- Lõbusad protsendid, Protsendi mõiste,

 Korrutamise abivalemid(8.-9.kl)

Õppematerjal protsendi kohta (loodud sisupaketiga eXe)http://elvag.edu.ee/~pihlap/protsent/index.html 

Protsent ja töölehed 7.kl. Mõiste, kasvamine ja kahanemine, tekstülesanded (ingl.k.)

Õpi, harjuta, töölehed- tekstülesanded protsentide õppimiseks

---------------------------------------------------------------------------------------------

 Statistika ja uurimistööd.

Uurimistööd põhikoolis (uus õppekava).

T-testHii-ruut test, Kovariatsioon ja korrelatsioon, Spearmanni korrelatsioonikordaja, korrelatsioonikordaja rStandardviga, (videod)

Normaaljaotus Binoomjaotus (videod ingl.k. Khan Academia)

Mathematics- tõenäosus küsim-vastused

Andmeanalüüs 6.kl. (sektordiagramm)


----------------------------------------------------------------------------------------------

Loovus ja matemaatika. Õpi tundma maailma suurimaid matemaatikuid läbi mängu. The 20 Greatest Mathematicans. Antud lehel saad ka ise mänge koostada, kui registreerid end kasutajaks!

Kasutajate loodud matem.mänge (nii online's kui offline's), Kuidas mängida Speed Math

 

Väga huvitav Terri Hustedi kodulehekülg (mille avastasin tänu Regina Reinupile), kus on palju häid ideid matemaatikaõpetajale!

Interaktiivne graafik (loob tulpdiagrammi) leia vastus (ruutfunktsioonid)

Interaktiivne Geogebra otse veebis kasutamiseks

Või õpime matemaatikat veebipõhiselt? VT. programmi www.learner.org!

Matemaatiliste mudelite simulatsioonid. Sirge simulatsioon

 

.........................................................................

Kathy Schrock's leht- palju huvitavaid viiteid teistele veebilehtedele

 

Android tarkvara (Nutitelefonidele)

Matem. minileksikon, Äppid erinevate progr.-dega

Arvutipõhine matemaatika http://www.computerbasedmath.org/

Matem.õppematerjalide videod (materjalid vastavad õppekavale)

Õppeveeb Griffel.ee