Seoses mõistete suure virr-varriga on tekkinud vajadus ühtlustada haridustehnoloogilisi mõisteid ja sõnu. Eriti teadustekstides, õppe- ja juhendmaterjalides tuleb terminid piisavalt selgelt määratleda ja olla terminikasutuses järjepidev.

Inimsuhtluse peamine eesmärk: vahetada informatsiooni, seda võimalikult ühtmoodi tõlgendada ja vajadusel kasutada.

    Üks olulisim suhtlusvahend on sõna või mingi muu kokkuleppeline märk (nt kood või  sümbol), mis tähistab mõistet ehk sisu.

 

Tutvu järgnevate  veebiportaalide ja -lehtedega: