Erivajadustega laste õpetamisest IKT vahendite abil

Kõneravi tund (H.Binsoli koduleht), Ortograafia (E.Rummel), Geograafia (plaan ja kaart .pdf), Matemaatika- harilik murd, protsent (.pdf) NB! Toredad elulised ülesanded, aga vajavad uuendamist, nt muuta kroonid- eurodeks.

Arvutimängud ja õppimine (asjalik artikkel Koolielust, 1.08.13))

Haridusliku erivajadusega õpilased: materjalid õpetajale

Orienteerumisõpetuse töölehed Inimene I, Kõnearendusmaterjale (.pdf), Vesi (pdf)

Õpiobjekte: Täishäälikud ja sulghäälikud,

Enesetestid: Tunne kõnekäände (Hot Potatoes)

***Mäng-mäng-mäng*** 'on väikese inimese töö' ja meeldib õppijale. Vahendid ClassTools, PurposeGames, Quizlet, Teach-ICT. Vaata  

õpetajate e-portfooliod: Aire Murd

 

Kasulikud veebilehed koos õppematerjalidega ja muu oluline info (publikatsioonid)

Lihtsustatud viiped

HEV õpe Euroopa riikides

Õpiraskustega lapsed (ingl.k.) Dyslexia, Dyscalculia, Kuulmis- ja nägemisraskused

HEV õppijatele mõeldud kaugõppe programmid (Austraalia), Ebanormaalne käitmine maailmas(audio,video).

Digitaalsete raamatukogude andmebaas (Otsige-otsige-otsige: materjale ja ärge minge h....ks!)