Info ja uudised pr.keeles http://www.france24.com/fr/

Omal käel pr.keele õppimiseks TV5 Monde

Pr.keeles tervitamine, numbrite õppimine 0-100 helifailid, Tervitamine ja enesetutvustamine

Kella tundmine (lohista kellaaeg õigesse ruutu, õppemäng, enesekontrolli test), kehaosad, nägu (mäng, enesekontrolli test), ametid