Teacher Stories (rahvusvahelised)

M.Butler(2013) Flip Your Classroom With the Edmodo Scavenger Hunt 

Edmodo videoõpetused kasutamiseks klassitöös

 

Vabaõpe, koduõpe jm ( väga huvitav blogi, paneb in. mõtlema)

Ramat * Õppimine ja Õpetamine* I ja II kooliastmes, Eduko