Füüsika on koolis ju tore aine, kui seal ikka ka katseid tehakse.

Teisest küljest on asju, mis võivad nõuda nii tähelepanu kui ka hoolt.

Minu üks endistest üliõpilastest (M. Soobik) on teinud koos  P.Kukega Tiigrihüppe Sihtasutuse toel põneva õppematerjali, kus räägitakse elektrist. Loe lähemalt "Elektrotehnilised tööd" ja lahenda enesekontrolliteste

Veel huvitavaid materjale:

Füüsika põhikursus Jaak Jaaniste

Füüsika portaal õpilasele, õpetajale jm. Füüsika, keemia ja bioloogia õpikoda.

Elektrooniline füüsikaõpik (optika, mehaanika, elekter, soojus, kosmoloogia-palju põnevaid katseid)

SIMULATSIOONID

  • Huvitav simulatsioon (.swf fail), mida peaks igaüks elust enesest teadma Tasakaal
  • Ph ET Colorado ülikooli poolt loodud leht üle 110 milj. simulatsiooni.